Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Korfbal Back to School
Bedrijfsnaam: KNKV
Contactpersoon: Leon Simons

Omschrijving van het project


Geef het Haagse korfbal een boost d.m.v. het geven van enthousiaste schoolkorfbalclinics en organiseer gerichte wervingsacties in samenwerking met de Haagse korfbalverenigingen. Met "Korfbal Back to School" ga jij de Haagse kinderen op school enthousiast maken voor de korfbalsport. Je gaat aan de slag met de groepen 1 t/m 6.
Door het geven van leuke clinics op school zorg jij ervoor dat de kinderen enthousiast worden om naar de vereniging toe te komen, Tijdens de doorstroom clinic op de vereniging zorg jij ervoor dat de kinderen zo enthousiast worden over korfbal dat ze lid worden van de korfbalvereniging.
Er is ruimte voor eigen ideeën en creativiteit om de korfbalsport te promoten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


contacten leggen met scholen& verenigingen
Social media uitbouwen
promotieplan
onderzoek naar de beste manier om kinderen van clinic naar vereniging te krijgen
deelnemen (als afvaardiging) in projectgroep ledenwerving en ledenbehoud en verenigingen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


De groep heeft op verschillende scholen (groepen 1 tm 6) in Den Haag korfballessen gegeven, organiseert doorstroom clinics op de vereniging en legt verbinding tussen school en vereniging. Het doel is om per Haagse korfbalvereniging minimaal 4 nieuwe leden te werven.
De groep heeft minimaal 2000 kinderen in Den Haag en omstreken bereikt met korfballessen. De initiatieven moeten duurzaam zijn.
Promofilmpje maken voor het Haagse korfbal.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van aanpak inclusief begroting
Zorgen dat er financiën binnen gaan komen
Verzorgen van de clinics op school en bij de vereniging
Lessenserie uitschrijven , incl. KNKV opmaak
Promotieplan, promoten social media

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Plan van Aanpak , incl. begroting
Uitgewerkte korfballessen op papier
Maken van een planning
Financien
Verzorgen van schoolkorfballessen