Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Hogeschool Studenten Sport
Bedrijfsnaam: Campus Student Life & Sports - De Haagse Hogeschoo
Contactpersoon: Ellen van der Weijden

Omschrijving van het project


We hebben buiten de hoofdingang van de Haagse Hogeschool hoofdlocatie een eigen ruimte (Campus Student
Life & Sports). Daar kunnen studenten terecht met vragen en ideeen. Team Campus zet zich in voor een optimaal leef- en leerklimaat voor studenten in en
buiten De Haagse Hogeschool. Team Campus draagt bij aan het succes van studenten door hen met een warm welkom, sport en evenementen te verbinden aan de hogeschool en hun opleiding. Een prettige en veilige studieomgeving draagt bij aan het welzijn en daarmee studiesucces. Team Campus geeft studenten de kans om zich buiten het curriculum verder te ontplooien.

We zijn een klein team (3 vaste medewerkers). Teamplayers zijn direct inzetbaar op de volgende
werkzaamheden:
-Verkoop sportpassen aan studenten die langs komen
-Te woord staan/ vragen beantwoorden studenten over sport
-Social media
-Sport in beeld: challenges bedenken en uitvoeren in atrium
-Communicatiemiddelen maken/verspreiden (folders, posters, narrowcasting)
-Sporthal activiteiten ondersteunen

Daarnaast ontwikkelen de TP een eigen activiteitenplan voor het hele jaar en gaan direct zelfstandig aan de slag met de uitvoering hiervan. Dit kunnen toernooitjes zijn, maar ook demo's, uitjes, etc. Creativiteit is gewenst! Alles ter promotie en ontwikkeling van de hogeschool studentensport.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


We zijn een klein team (3 vaste medewerkers). Teamplayers zijn direct inzetbaar op de volgende
werkzaamheden:
-Verkoop sportpassen aan studenten die langs komen
-Te woord staan/ vragen beantwoorden studenten over sport
-Social media
-Sport in beeld: challenges bedenken en uitvoeren in atrium
-Communicatiemiddelen maken/verspreiden (folders, posters, narrowcasting)
-Sporthal activiteiten ondersteunen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


• Meerdere (herhaalbare) sportevents met succesvolle deelname door studenten.
• Groei bekendheid van sportmogelijkheden bij studenten.
• Een goed bezocht sportaanbod op de HHS: groeiend aantal sportpashouders

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Omdat de teamplayers meerdere eigen events organiseren kunnen ze per event leren en verbeterslagen
maken voor het volgende evenement. Tussenproducten zijn:
-Plan van Aanpak met actielijst
-Draaiboek
-Evaluatie (eigen en bij studenten)

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Ontwikkelen en zelstandig uitvoeren van 5 - 10 sportieve activiteiten in en rondom de Haagse voor studenten, het hele jaar door. Dit kan een volleybal toernooi zijn, een hoela hoep cursus of een schaatsuitje, Elke team kan daar een eigen invulling aan geven. Daaraan verbonden zit ook de promotie (social media, flyeren), contacten met derden, registratie aanmeldingen etc, dus van A tot Z).