Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Double Sports Leiderdorp
Bedrijfsnaam: Double Sports
Contactpersoon: Casper Koreman

Omschrijving van het project


Double Sports is een sportbureau dat zich richt op onderwijsinstellingen, verenigingen, kinderdagverblijven, gemeentelijke instellingen en Welzijnorganisaties.
Professionele sportdocenten bieden hierbij sportactiviteiten aan voor zowel jong als oud.

Double Sports helpt bij het organiseren van evenementen, het geven van gymlessen, zwemlessen, Tussen Schoolse Opvang (TSO) en de Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Als Teamplayer van Double Sports houd je je bezig met het organiseren van diverse evenementen, zijn er standaard ingeplande vergaderingen en overdrachten en is er ook ruimte voor de ondersteuning en controle binnen het werkveld van Double Sports. Daarnaast heb je de ruimte om met de groep zelf iets op te zetten binnen Double Sports. Dit kan zijn op onderzoeksbasis of dat jullie zelf iets gaan opzetten en daadwerkelijk uitvoeren.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Op dag 1 beginnen jullie met de oriëntatiefase van het project Teamplayers. Jullie leren Double Sports in alle opzichten kennen en hebben hier vooral zelf een leidende rol in. Wat doet Double Sports precies, in welke regio’s is Double Sports actief, met welke klanten werkt het bedrijf samen, waar liggen de verbeterpunten binnen Double Sports, etc.
Op basis van jullie onderzoek in de oriëntatiefase ontwikkelen jullie ideeën die jullie zelf willen gaan onderzoeken of uitvoeren in het jaar dat je je Teamplayersstage loopt bij Double Sports.

Naast het ontwikkelen van jullie eigen ideeën heeft Double Sports door het jaar heen verschillende opdrachten voor jullie klaarliggen. Elk jaar organiseert Double Sports vele evenementen, waaronder Sportdagen op de BSO locaties van onze grootste klant Partou en de Koningsspelen op verschillende scholen in Leiderdorp, Katwijk en Noordwijk. Hiervoor hebben wij leuke en uitdagende materialen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Denk aan springkussens, stormbanen, lasergames, archery attack etc. Jullie gaan bij deze evenementen ondersteunen en krijgen diverse evenementen toegewezen.

Dit is best een grote verantwoordelijkheid, maar des te meer voldoening na afloop van het evenement. Vanaf het eerste moment kunnen jullie met deze voorbereidingen beginnen.

Als laatste is Double Sports veel actief binnen het basisonderwijs en de kinderopvang. Soms zullen jullie medewerkers van Double Sports gaan ondersteunen in het werkveld. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het geven van gymlessen onder begeleiding van een gekwalificeerde gymdocent, een sportmoment te verzorgen tijdens de TSO op een school of het geven van een Sportworkshop op de BSO.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


Onderzoeken, Ontwikkelen, Organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Double Sports verwacht dat de Teamplayers als groep samenwerken bij het organiseren van evenementen, ondersteuning bieden in het werkveld en zich onderzoeksgericht opstellen.
Hierbij worden de documenten verwacht die de studenten op school zijn gewend aan te leveren. Denk aan een plan van aanpak, draaiboek en uiteraard de uitvoering.

Double Sports verwacht aan het einde van het jaar twee volledig opgeleverde en gedraaide Sportdagen bij onze klant Partou. Deze vinden plaats rond de kerstvakantie en rond de meivakantie. Dit houdt in, een evenement voor meerdere locaties van dezelfde organisatie die bij elkaar in de buurt zitten met een minimumaantal van 80 kinderen. Hierbij horen uiteraard een volledig draaiboek en het Coördineren van de dagen zelf. Daarnaast zullen jullie je bezighouden om de verhuur te promoten en aan te bieden voor in de winter maanden. Het doel hierbij is om onze verhuurmaterialen, zoals springkussens, stormbanen, maar ook archery attack, bokshandschoenen, etc. ook in de wintermaanden aan diverse scholen/organisaties te verhuren, zodat dit niet stil ligt in de opslag.
Double Sports ziet jullie graag ontwikkelen tijdens het gehele jaar door. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van het organiseren van evenementen of het meedraaien met medewerkers van Double Sports, maar ook op het gebied van communicatie naar klanten, communicatie binnen Double Sports en binnen de Teamplayers groep zelf.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- De BSO-sportdag rond de kerstvakantie voor minimaal 80 kinderen in omgeving Leiden
- De Koningsspelen voor de Hasselbraam in Leiderdorp
- De BSO-Sportdag rond de meivakantie voor minimaal 80 kinderen in omgeving Amsterdam
- Hoe kan Double Sports ook in de wintermaanden de materialen zo optimaal mogelijk verhuren.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De Teamplayers stage dag varieert enorm. Jullie komen in de ochtend op kantoor en gaan samen vergaderen wat er die dag moet gebeuren. Uit de vergadering komen punten naar voren waar jullie die dag al aan moeten werken, welke doordeweeks misschien wel moeten gebeuren, of punten die doorgeschoven kunnen worden naar de week erna. Dit is erg afhankelijk van het soort evenement of de opdracht waar jullie op dat moment mee bezig zijn. De evenementen en een deel van de opdrachten is hierboven beschreven.