Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Winter- en Zomerspektakel Mariahoeve aangevuld met wijksport en tussenschoolse opvang activiteiten
Bedrijfsnaam: Wijkz Mariahoeve (voorheen Voor welzijn)
Contactpersoon: Mike de Groot

Omschrijving van het project


Organiseer in- en/of rond de kerstvakantie +/- 5 dagen sport- en spelactiviteiten tijdens het meerdaags evenement in de wijk Mariahoeve (Winterspektakel) en rond mei/juni een 1 of 2 daags evenement (zomerspektakel). Organiseer wekelijkse sportactiviteit voor de gekozen doelgroep in de wijk Mariahoeve.
- Programmering evenement
- Begroting evenement (alleen voor het Zomerspektakel)
- Contact leggen met de doelgroep
- Overleg met gemeente
- Contact vrijwilligers
- Contact samenwerkingspartners
- Sponsoren zoeken/fondswerving (alleen voor het Zomerspektakel)
- Subsidie aanvragen (alleen voor het Zomerspektakel)
- Uitvoeren evenement 1
- Uitvoeren evenement 2
- Uitvoeren wekelijkse sportactiviteit in de wijk
- Het opzetten en uitvoeren van een sport/spelprogramma tijdens tussen schoolse opvang
- Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers

Er is ook de mogelijkheid om naast het Teamplayersproject je profielstage te doen of voor MBO’ers kerntaakopdrachten of voor stage Diëtetiek om opdrachten en bv. voorlichtingen voor de doelgroep te organiseren/uitvoeren.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Onderzoek naar de wijk/doelgroep, het bestaande sportaanbod en de sportbehoefte van de doelgroepen binnen de wijk
- Organiseer een wekelijkse sportactiviteit in de wijk Mariahoeve voor een gekozen doelgroep
- Wekelijks (op donderdag tussen schoolse opvang bij een basisschool in de wijk (sport- en spelaanbod bedenken en uitvoeren met de doelgroep)
- Voorbereiding activiteitenaanbod voor Winter- en Zomerspektakel
- Overleg opdrachtgever/gemeente
- Contact leggen samenwerkingspartners
- Contact leggen vrijwilligers
- Onderzoek naar de wijk Mariahoeve (bevolkingssamenstelling, behoeftes, inventarisatie behoeftes/activiteitenaanbod voor Winter- en Zomerspektakel)

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Twee goed bezochte evenementen (Winter- en Zomerspektakel)
- Blijvende activiteiten ontstaan uit de georganiseerde wekelijkse sportactiviteit
- Tussenschoolse opvang aanbod heeft plaatsgevonden en kan door een nieuwe groep Teamplayers voorgezet en uitgebreid worden.
- Overdrachtsdocument voor de volgende Teamplayersgroep

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Wijk/doelgroep analyse
- Plan van aanpak
- Draaiboek
- Publiciteit
- Vrijwilligersbestand/werving
- Fondsaanvraag (alleen voor het Zomerspektakel)
- Subsidieaanvraag (alleen voor het Zomerspektakel)
- Evaluatie eerste evenement met gemeente, vrijwilligers en samenwerkingspartners.
- Opgezette wekelijkse sportactiviteiten (evalueren).

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Organiseer in- en/of rond de kerstvakantie +/- 5 dagen sport- en spelactiviteiten tijdens het meerdaags evenement in de wijk Mariahoeve (Winterspektakel) en rond mei/juni een 1 of 2 daags evenement (zomerspektakel). Organiseer wekelijkse sportactiviteit voor de gekozen doelgroep in de wijk Mariahoeve.
- Programmering evenement
- Begroting evenement (alleen voor het Zomerspektakel)
- Contact leggen met de doelgroep
- Overleg met gemeente
- Contact vrijwilligers
- Contact samenwerkingspartners
- Sponsoren zoeken/fondswerving (alleen voor het Zomerspektakel)
- Subsidie aanvragen (alleen voor het Zomerspektakel)
- Uitvoeren evenement 1
- Uitvoeren evenement 2
- Uitvoeren wekelijkse sportactiviteit in de wijk
- Het opzetten en uitvoeren van een sport/spelprogramma tijdens tussen schoolse opvang
- Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers

Er is ook de mogelijkheid om naast het Teamplayersproject je profielstage te doen of voor MBO’ers kerntaakopdrachten of voor stage Diëtetiek om opdrachten en bv. voorlichtingen voor de doelgroep te organiseren/uitvoeren.