Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Jeugdvoetbalopleiding
Bedrijfsnaam: Jeugdvoetbalopleiding
Contactpersoon: Petra van Lith

Omschrijving van het project


De stage biedt jouw als student niet alleen de mogelijkheid om een kijkje te nemen in onze (voetbal)keuken, maar zorgt daarnaast ook voor veel variatie en eigen inbreng. Naast het onderzoek wat gericht is om het vergroten van de naamsbekendheid zal jij o.a. als student ook een belangrijke rol spelen bij de organisatie en uitvoering van de jeugdvoetbalactiviteiten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Persoonlijke ontwikkelingsdoelen presenteren aan groep.
- Onderzoek naar de organisatie, wat doet Jeugdvoetbalopleiding, wat zijn de Jeugdvoetbalactiviteiten, wie doen er allemaal aan mee, wat zijn de groeimogelijkheden, wat zijn de concurrenten in de markt
- Jeugdvoetbalactiviteiten (mede) organiseren
- Innovatie door ontwikkelen nieuwe producten en diensten

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Naamsbekendheid vergroten door succesvolle marketingaanpak
- Adviesplan na onderzoek waardoor marketing planmatig verloopt en naamsbekendheid vergroot wordt
- Uitbreiding van het aantal jeugdvoetbalactiviteiten.
- Verdubbeling van het huidige aantal deelnemers door uitbreiding van het aantal Jeugdvoetbalactiviteiten

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Onderzoek verbeteren van de naamsbekendheid van Jeugdvoetbalopleiding
- Taken en functies van het team verdelen om te kunnen komen tot een succesvolle samenwerking.
- Komen tot een plan van aanpak dat aansluit bij de doelstelling en de kwaliteiten binnen het team.
- Vergaderingen organiseren vanuit strakke agenda met notulen en actiepunten
- De huidige marketing analyseren en komen tot adviezen en verbeterpunten om de naamsbekendheid gericht te vergroten.
- Lijst van mogelijke locaties voor nieuwe activiteiten
- Onderzoek naar hoeveelheid jeugdteams per voetbalverenigingen in de diverse regio’s
- Benaderen van potentiële nieuwe voetbalverenigingen voor nieuwe jeugdvoetbalactiviteiten
- Voeren van gesprekken met nieuwe potentiële voetbalverengingen voor activiteiten
- Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Opstellen Plan van Aanpak voor Teamplayersproject
- Voeren van voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken.
- Marketing aanpassen per doelgroep
- Verschillende rollen en functies vervullen binnen het project om alle aspecten te leren kennen en een brede bijdrage te kunnen leveren.
- Bestaande plannen aanpassen
- Promoten bij voetbalclubs van activiteiten
- Werven, coördineren en aansturen van trainers op de Jeugdvoetbalactiviteiten
- Toenemende verantwoordelijkheid bij de planning, organisatie en uitvoering tijdens Jeugdvoetbalactiviteiten.
- Voetbalclubs benaderen voor kennismakingsgesprek gericht op Jeugdvoetbalactiviteiten
- Kennismakingsgesprekken voeren bij voetbalclubs (samen met begeleider)
- Marketingactiviteiten voor werving deelnemers
- Wekelijks overleg/vergadering met Teamplayersgroep
- Taken verdelen binnen Teamplayersgroep
- Evalueren van activiteiten en komen tot verbeterpunten.
- Jaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse planning van Teamplayersproject opstellen, beheren en aanpassen