Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Buurtsportcoach Sport en Gezondheid: Rivierenbuurt/Stationsbuurt
Bedrijfsnaam: Bewegen Werkt
Contactpersoon: Casy el Bouhnani

Omschrijving van het project


De buurtsportcoach is er voor alle volwassenen en senioren in de wijken Rivierenbuurt en Stationsbuurt en helpt mensen stap voor stap naar een gezonder, fitter leven waarin bewegen en het sociale aspect van bewegen centraal staat. Binnen deze opdracht heb je veel vrijheid om jouw talenten en skills in te zetten. Je krijgt ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en mee te werken en denken met de diverse partners binnen zorg, welzijn, onderwijs en sport. Er zijn unieke plekken in de wijk zoals een sportdak, een stadstuin en voor de voeding en diëtiek studenten is er een keuken en restaurant aanwezig waar veel mogelijk is. Wil jij meemaken en zelf zien wat sport en bewegen met mensen doet? Dan is dit de opdracht voor jou!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Vanaf dag 1 zullen de studenten kennismaken met de wijk en de partnerorganisaties. De studenten krijgen een rondleiding in het gebouw waar zij vaak zullen werken en we bespreken alle mogelijkheden die daar aangeboden worden. De studenten kunnen gebruik maken van het netwerk van de BSC. Zorg, welzijn, sport en onderwijs zijn belangrijke samenwerkingspartijen zonder wie de BSC opdracht niet kan draaien. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen actief in de wijk waar de studenten bij aan kunnen sluiten. Werkgroep leefstijl en werkgroep eenzaamheid zijn de meest interessante omdat bewegen als middel en/of doel wordt ingezet.
De studenten maken ook in de 2de week kennis met de doelgroep (volwassen en senioren) en met name mannen. Vorige jaar bestond maar 8% van de deelnemers uit mannen, dit komt voornamelijk omdat er geen passend aanbod is voor mannen. de studenten onderzoeken d.m. laagdrempelige gesprekken met de mannen uit de wijk welke beweegactiviteiten zij graag zouden willen uitproberen. omdat de meeste mannen vaak nooit (sinds hun jeugd) niet aan sport hebben gedaan weten zij vaak niet precies te vertellen wat zij leuk vinden. daarom zal er ook snel gestart worden met het aanbieden van een sportmix activiteit zodat de mannen uit de wijk kennis kunnen maken met verschillende sporten zoals basketbal, handbal, voetbal, badminton etc. de studenten organiseren en voeren de activiteiten zelf uit onder begeleiding van de BSC. Daarbij wordt de reactie van de deelnemers goed gemonitord zodat de studenten aan het eind van het een advies kunnen uitbrengen met daarin vermeld de meest populaire sport- of beweegactiviteit. De studenten hebben veel vrijheid om in overleg met elkaar een mooi programma neer te zetten. Ter afsluiting organiseren de studenten een sportdag voor waarin alle aspecten van bewegen en gezonde leefstijl in terugkomen.
Naast de focus op bewegen zal er gedurende het jaar ook aandacht besteed worden aan gezonde leefstijl waaronder voeding, ontspannen. En omdat het sociale aspect van bewegen erg belangrijk is binnen de BSC opdrachten zullen er gedurende het jaar ook aantal leuke gezellige bijeenkomsten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld met sinterklaas of vaderdag.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- 20% van de BSC deelnemers bestaat uit mannen.
- er is een duurzame beweegactiviteit voor mannen
- er is een sportdag georganiseerd ter afsluiting

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- voor december: er zijn al kennismakingsgesprekken gevoerd met bewoners
- een lichte stijging van mannelijke deelnemers is tegen december 2021 al te zien
- een programma met afwisselende sporten voor het hele jaar (als leidraad, kan tussentijds steeds aangepast worden naar behoefte van wijk)
- de studenten zijn goed zichtbaar in de wijk voor partners

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- bedenken en inplannen van een divers sport- en beweegaanbod
- de lessen worden uitgewerkt en instructie lessen-map
- monitoren de feedback van deelnemers en passen activiteiten waar nodig aan naar behoefte van bewoners
- organiseren op bijzondere dagen, zoals Week van de Eenzaamheid, Nationale Diabetes dag, sinterklaas, buitenspeeldag, Vaderdag, Pasen maar ook vakanties, leuke activiteiten waarbij het samenkomen en het sociale aspect centraal staat. (uiteraard in de vorm van beweegactiviteiten)
- werken mee aan de finale van de Nationale diabetes Challege (eind september)
- opstellen PR en communicatieplan
- plannen promotieactiviteiten en maken flyers voor de diverse activiteiten
- onderhouden van de socials (YouTube, insta en Facebook) en met vaste regelmaat voor content zorgen
- maken van een maandelijkse nieuwsbrief voor alle BSC deelnemers
- Schrijven van nieuwsberichten voor de BSC website en persberichten voor de wijkkranten over de werkzaamheden en de successen van de studenten
- verantwoordelijk voor het leidinggeven tijdens de sportactiviteiten (inschrijving deelnemers, administratie, uitvoering, evaluatie)
- overleg momenten: inplannen, voorzitten, opmaken agenda, notuleren (de taken worden gerouleerd zodat alle studenten aan bod komen)
- om de 4 tot 6 weken evaluatiegesprekken voeren met de deelnemers en deze ook zoals uitgelegd zal worden door de BSC vastleggen
- 2 keer per jaar (november en april een tussentijdse evaluatie over de gang van zaken en de reeds behaalde doelen, aandachtspunten en successen
- deelnemen aan een werkgroep op het gebied van leefstijl en/of eenzaamheid waarbij de studenten meedenken, input geven en de opgehaalde behoefte uit de wijk delen met de partnerorganisaties
- bijhouden van het overzicht van alle sport en beweegactiviteiten in de wijk zodat daar goed op af gestemd kan worden
- deelnemers op de hoogte houden van alle beweegactiviteiten in de wijk
- beweegspreekuur houden: bewoners informeren, adviseren en toeleiden naar beweegactiviteiten in de wijk
- samenwerken met diverse partners en stuurgroep van de BSC i.v.m. een integrale aanpak
- bijeenkomsten/trainingen volgen om kennis van doelgroep te verbreden, bijv: het signaleren van eenzaamheid, financiële, sociaal maatschappelijke problemen en wat te doen

Voeding en diëtiek studenten (de werklocatie beschikt over een keuken en restaurant)
- De student is leidend in het opzetten van activiteiten die gezonde voeding promoten.
- Is verantwoordelijk voor een bijdrage aan de maandelijks nieuwsbrief over gezonde voedingen: denk aan tips/hacks maar ook gezonde recepten
- verzorgen van gezonde hapjes tijdens bijzondere dagen en events gedurende het jaar
- onderzoekt de behoefte van bewoners aan een wekelijkse gezonde lunch
- organiseerd met enige regelmaat (afhankelijk van de behoefte) een gezonde lunch voor bewoners
- PR/social media content over gezonde voeding
- neemt deel en draagt bij aan de werkgroep leefstijl
- voorziet deelnemers van de beweegactiviteiten van advies over voeding voor en na het sporten
- voert 1 op 1 gesprekken met deelnemers die interesse hebben getoond in voeding en/of afvallen en verwijst waar mogelijk door naar de diëtist en/of leefstijlcoach van de huisartsenpraktijk
- bedenkt een korte cursus over gezonde voeding voor bewoners en/of organiseert een kookclubje/kookworkshops
- uitwerken korte cursus gezonde voeding in een lesmap