Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

HALO Onderwijsevents
Bedrijfsnaam: HALO Onderwijsevents
Contactpersoon: Jeroen de Krom

Omschrijving van het project


De uitvoeringsopdracht bestaat uit 2 delen: Deel 1: Uitvoeren van een coördinerende rol (voorzitter/projectleider) in de verschillende projectgroepen voor HADEMI en onderwijskampenen het operationeel uitvoeren van die activiteiten. Coordinatie opdracht van: HALO winterkamp (1)Landkamp (3)waterkamp (1)Hademi (1). Voor deze evenementen dienen PvA’s en draaiboeken te worden opgesteld en de evenementen dienen te worden uitgevoerd. . Deel 2: Ontwikkel een evenement op of rond de sportcampus dat ter promotie van de sportcampus en de daar gevestigde opleidingen dient.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De uitvoeringsopdracht bestaat uit 2 delen: Deel 1: Uitvoeren van een coördinerende rol (voorzitter/projectleider) in de verschillende projectgroepen voor HADEMI en onderwijskampenen het operationeel uitvoeren van die activiteiten. Coordinatie opdracht van: HALO winterkamp (1)landkamp (3)waterkamp (1)Hademi (1). Voor deze evenementen dienen PvA’s en draaiboeken te worden opgesteld en de evenementen dienen te worden uitgevoerd. . Deel 2: De Teamplayers van vorig jaar hebben vorig jaar een Youth Exchange opgezet met financiering van de Europese Unie. De aanvraag gaat waarschijnlijk toegekend worden wat betekent dat de uitwisseling volledig gefinancierd gaat worden door de EU. Het programma in de aanvraag dient te worden geoperationaliseerd. Draaiboeken, programmering en communicatie met de andere groepenmoet worden opgezet.De uitvoering van de Youth exchange is met de nieuwe en de oude Teamplayergroep, 2 docenten (totaal 16 personen).

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Het hebben uitgevoerd van de overstijgende organisatie van de onderwijsevents van de HALO. Overdrachts, plannings en reflectiedokument op alle uitgevoerde evenementen.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


De planning van de verschillende evenementen in het onderwijsrooster geeft automatisch al verschillende deadlines;Zo staat de youth exchange gepland in oktober/novemberWinterkamp in januari, Hademi in jan/februari, het landkamp in mei en waterkamp in september. -Planningsdokument: activiteit en organisatie afstemming-Draaiboeken opstellen / aanpassen-Promoten relevante partners-Afstemmen activiteiten met sportverhuur-Regelen van beschikbaarheid van materiaal. -Bedenken en uitvoeren promotiestunts voor bestaande en nieuwe activiteiten. -Sponsoraanbieding opstellen-Mogelijke sponsoren contacten -Wekelijks overleg/vergadering met Teamplayersgroep-Taken verdelen binnen Teamplayersgroep

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Coördinatietaken: Alle teamplayers zullen fungerenals voorzitter of assistent projectleider (naast de docentbegeleider) voor een HALO onderwijskamp. .Binnen de groene lijn wordt de keuze aan de groep gelaten om een evenement te kiezen,op te zetten en uit te voeren om de Sportcampus te promoten in (de omgeving van ) Den Haag.