Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Het RSS Mix & Match Maandlidmaatschap
Bedrijfsnaam: RacketSportSchiedam (RSS)
Contactpersoon: Wim Reitzema

Omschrijving van het project


Geef als echte Teamplayer vorm aan het Mix & Match Maandlidmaatschap bij RacketSportSchiedam!

Het Mix & Match Maandlidmaatschap is het lidmaatschap waar meerdere (donor) racketsporten (naar het gedachtengoed van het Athletic Skills Model) samenkomen en afwisselend getraind worden.

Breng met elkaar het Mix & Match Maandlidmaatschap onder de aandacht, maak de jeugd tot 18 jaar warm voor dit concept en zorg voor een groeiend ledenaantal!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Onderzoeken waar mogelijkheden liggen bij RacketSportSchiedam om het Mix & Match Maandlidmaatschap vorm te gaan geven.

- Onderzoeken waar mogelijkheden liggen om leden te gaan werven voor het Mix & Match Maandlidmaatschap.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Op 1 juni 2022 heeft RSS 30 Mix & Match Maandleden!
- 20 leden in de leeftijd tot 12 jaar
- 10 leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Op 1 november 2021 start RSS met het Mix & Match Maandlidmaatschap.

Op 1 januari 2022 zijn er 10 Mix & Match Maandleden.

Op 1 april 2022 zijn er 20 Mix & Match Maandleden.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Ondersteuning bij/verzorgen van trainingen, clinics en workshops.
- Ondersteuning bij evenementen.

Facilitaire ondersteuning:
- Mensen verwelkomen/doorverwijzen
- Telefoon aannemen
- Horeca werkzaamheden
- Schoonmaakwerkzaamheden
- Opruimwerkzaamheden
- Onderhoudswerkzaamheden