Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Vrouwensport Mandelaplein
Bedrijfsnaam: Buurthuis Mandelaplein
Contactpersoon: Iris de Groot

Omschrijving van het project


Buurthuis Mandelaplein organiseert diverse activiteiten met en voor de inwoners van de wijk Transvaal. Een van die activiteiten is het beweegaanbod voor vrouwen uit de wijk. Je (V) helpt en begeleidt bij een aantal van deze bestaande activiteiten en daarnaast bedenk en co├Ârdineer je (V) nieuwe beweegactiviteiten voor vrouwen. Deze activiteiten komen tot stand door middel van een behoefte- en buurtonderzoek.
Je (V) gaat binnen de wijk op zoek naar nieuwe samenwerkingen en contacten die het beweegaanbod en gezondheidsbevordering versterken. Met een uitbreiding van het sportaanbod ga je ook actief bezig met de werving van nieuwe deelnemers.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Doelgroep analyse
- Buurt analyse
- Behoefte peiling
- Jaarplanning maken
- Meedraaien / lesgeven bestaande vrouwenactiviteiten

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Ondersteuning bij het huidige sportaanbod
- 15 nieuwe deelnemers die structureel deelnemen aan activiteiten
- Uitbreiden van het huidig sportaanbod aan de hand van de behoeftepeiling en de buurtanalyse
- Nieuwe samenwerkingen en contacten leggen binnen de wijk
- Wervingsplan voor nieuwe deelnemers

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Gedurende het Teamplayersproject zullen de studenten zich bezighouden met het behalen van de bovengenoemde resultaten. Dit kan op diverse manieren bereikt worden. De studenten krijgen de ruimte om zelf passende tussendoelen op te stellen, de Buurtsportcoach zal hen daarbij ondersteunen. De Buurtsportcoach wil graag een behoeftepeiling en uitbreiding van het huidige sportaanbod, aan de rest van de resultaten kunnen de studenten in overleg met de Buurtsportcoach zelf invulling geven.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Resultaat 1:
- Lesgeven / assisteren bij het sportaanbod voor de vrouwen
- Werven van nieuwe deelnemers voor het sportaanbod
Resultaat 2:
- Doelgroep- en buurtanalyse
- Doelgroep enthousiasmeren en motiveren
Resultaat 3:
- Uitbreiding huidig sportaanbod
- Nieuwe samenwerkingen en contacten leggen binnen de wijk
- Wervingsplan opstellen