Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Het verhogen van de sportparticipatie bij jeugd uit de Schilderswijk
Bedrijfsnaam: BSV De Mussen
Contactpersoon: Mandy Duyvestyn

Omschrijving van het project


Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen is opgericht in 2015 en is onderdeel van het oudste buurtcentrum van Nederland. De Mussen is een eigentijds en bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk met een veelzijdig activiteitenaanbod. In de Schilderswijk blijft de sportparticipatie achter bij het landelijke gemiddelde. De BSV wilt hier verandering in brengen door activiteiten op het gebied van sport & gezondheid op verschillende niveaus aan te bieden voor jong en oud. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen op sportief gebied. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in de Schilderswijk.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


-Buurtverkenning Schilderswijk
-Klein onderzoek naar cijfers van de wijk op het gebied van aantal inwoners, gezondheid, sportparticipatie
-Voetbaltraining in sportcentrum de Houtzagerij
-Dodgeball training in sportcentrum de Houtzagerij

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Rode lijn
1. Dodgeball -en voetbaltraining voortzetten, het behalen van minimaal 45 leden

Groene lijn
1. Nieuw sportaanbod opzetten in sporthal Oranjeplein
2. Ledenwerving door middel van sportclinics op basisscholen in de wijk, minimaal 6 scholen (meerdere clinics geven op de scholen aan verschillende groepen)
3. Het organiseren van twee toernooien
4. Het organiseren van een sportdag + een sportief eindfeest
5. Sportactiviteiten organiseren in het vakantieprogramma van De Mussen
6. Fondsenwerving voor sportkamp
7. Sportkamp organiseren van 3 dagen (Gezonde leefstijl staat centraal)


Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


-Begin oktober cijfers van de wijk presenteren

Rode lijn
1. Het behalen van 45 leden voor de kerstvakantie

Groene lijn
1. Opgezet voor 1 november het behalen van 20 leden voor de kerstvakantie
2. Drie scholen (of meer) voor de kerstvakantie, overige scholen voor 1 maart 2022
3. Eén toernooi in december, één toernooi februari
4. Sportdag in november, eindfeest in juni
5. Iedere vakantie een sportactiviteit voor de kleuters 4-6 jaar en kinderen 7-11 jaar
6. Fondsaanvraag voor 1 december
7. Draaiboek en begroting definitief voor half maart

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het stagemoment is iedere donderdag van 12:00 tot 18:15 uur en een aantal dagen tijdens de schoolvakanties (zie omschrijving) .Hoofdlocatie is buurtcentrum De Mussen. Uitvoeringslocaties zijn er meerdere in de Schilderswijk (op loopafstand van elkaar). Iedere donderdag wordt er gestart in de teamplayers vergaderruimte op de hoofdlocatie, na schooltijd vinden uitvoerende activiteiten plaats op de verschillende sportlocaties.

Werkzaamheden;
Het organiseren en uitvoeren van sport –en beweegactiviteiten, sportclinics, toernooien, sportdagen en een sportkamp
Fondsenwerving voor sportkamp
Ledenwerving
Promotiemateriaal verzorgen i.s.m. communicatie afdeling en verspreiden
Via Instagram actief de BSV promoten