Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Playing for Success Sportcampus
Bedrijfsnaam: Playing for Success Den Haag
Contactpersoon: Willie Spierenburg

Omschrijving van het project


Playing for Success Den Haag is een stichting die kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar na schooltijd ontvangt in het Cars Jeans Stadion (ADO Den Haag). De doelstelling van Playing for Success is leerlingen met: verminderd zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, faalangst e.d. door middel van de WOW-factor (afwisselende opdrachten in een speciale omgeving) laten ervaren dat zij er toe doen. Hierdoor zullen de leerprestaties van deze leerlingen toenemen. (zie website voor meer informatie)

Voor onze (mogelijk) nieuwe locatie op de Sportcampus willen we graag, in samenspraak met diverse opleidingen, een programma ontwikkelen dat gericht is op sportieve- en/of beweegactiviteiten. Waarbij het ons doel is om kinderen d.m.v. beweegactiviteiten te laten werken aan hun sociaal- emotionele vaardigheden, waardoor ze uiteindelijk ook beter gaan presteren op school. Het sporten willen we dan inzetten om de motivatie, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen en samenwerken bij onze kinderen te vergroten. Voor studenten lijkt het ons een uitgelezen kans om mee te denken over het schrijven van een curriculum, deze uit te werken en uit te proberen en waar nodig aan te passen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Bedenken en uitwerken van sportieve activiteiten binnen 1 of meerdere domeinen (zelfstandigheid, zelfvertrouwen, samenwerking, motivatie) van Playing for Success
- Uitzetten/Voorbereiden sportieve activiteiten
- Begeleiden van groepjes kinderen tijdens de sportieve en /of beweegactiviteiten
- Deelnemen aan teamoverleg

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


4. Anders, beschijf onderstaand bij werkzaamheden opdracht

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Vooral Sportstimulering en Gezonde leefstijl:
- Ontwikkelen van een nieuw Curriculum (beweeg programma) voor Playing for Success Den Haag en hierbij gebruik maken van de faciliteiten van de Sportcampus
- Implementeren en evalueren van het Curriculum
- Kinderen enthousiasmeren voor sportieve activiteiten
- Vergroten bereikbaarheid/ inzet van de Sportcampus voor kinderen uit achterstandswijken; m.a.w. Hoe krijg ik meer kinderen naar de Sportcampus en/of aan het sporten?
- Zoeken sponsors & binnenhalen sponsorgelden voor Playing for Success

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


-Nadenken over de manier waarop we de naamsbekendheid van Playing for Success Den Haag kunnen vergroten en dit uitwerken in de vorm van een hanteerbaar plan.
-Inventariseren van de mogelijkheden m.b.t. sponsoring; hierbij valt te denken aan het benaderen van bedrijven/instellingen en het binnenhalen van sponsorgelden.
-Bedenken van (beweeg)-activiteiten voor de kinderen van onze doelgroep (binnen de domeinen: samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid) en deze verwerken in ons
curriculum voor de locatie Sportcampus.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


• Actieve deelname aan het voor- en nabesprekingen van de stagedag
• Bedenken van sport- en/of beweegactiviteiten binnen het concept van Playing for Success en deze verwerken in het curriculum
• Evalueren van uitgevoerde opdrachten en deze waar nodig aanpassen
• Begeleiden van de doelgroep (kinderen in de leeftijd van 9-12) op micro en/of macroniveau tijdens de sportactiviteiten
• Verantwoordelijk voor de organisatie van sportieve activiteiten
• Zoeken naar sponsors/ Binnenhalen sponsorgelden