Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

AC Sparring
Bedrijfsnaam: Gemiva SVG- Groep – AC Sparring
Contactpersoon: Melissa Pijl

Omschrijving van het project


Tijdens het Teamplayers project is de dag in 2e verdeeld. In de ochtend zullen jullie als Teamplayers zijnde de sportactiviteiten begeleidingen. Denk hierbij aan zwemmen, fitness en de beweeggroep. In de middag krijgen jullie de tijd om over het hele schooljaar 3 evenementen te organiseren.

Het Teamplayers project wordt verdeeld in 3 periodes:
De 1e periode zal van september tot aan halverwege oktober lopen. Hierin krijgen jullie de mogelijkheid om Sparring te ontdekken, de cliënten te leren kennen, de activiteiten leren kennen en het allerbelangrijkste je plekje vinden.
De 2e periode zal lopen van halverwege oktober tot eind december. In deze periode zullen jullie een december activiteit organiseren.
De 3e periode zal lopen van januari tot aan juni, tijdens deze periode staat het organiseren van de sportweek centraal. Ook zal er in deze periode een extra opdracht naast lopen, het organiseren van sport activiteiten. Hoe vaak en wanneer moet nog worden bekeken.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Contact maken met cliënten.
- Activiteiten met de doelgroep
- Kennis maken/verdiepen in wensen en behoeften m.b.t sport/bewegen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


De Teamplayers hebben kennis en ervaring opgedaan van de doelgroep en de begeleiding hiervan. In juni zijn er in totaal 3 geslaagde evenementen georganiseerd.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Het teamplayer project wordt verdeeld in 3 periodes.
De 1e periode zal van september tot aan halverwege oktober lopen. Hierin krijgen jullie de mogelijkheid om Sparring te ontdekken, de cliënten te leren kennen, de activiteiten leren kennen en het allerbelangrijkste je plekje vinden.
De 2e periode zal lopen van halverwege oktober tot eind december. In deze periode zullen jullie een december activiteit organiseren.
De 3e periode zal lopen van januari tot aan juni, tijdens deze periode staat het organiseren van de sportweek centraal. Ook zal er in deze periode een extra opdracht naast lopen, het organiseren van sport activiteiten. Hoe vaak en wanneer moet nog worden bekeken.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Taken die je verricht bij ac Sparring

• Je helpt inde ochtend van 9 tot 10 clienten bij binnenkomst met het uitrekken van de jas en het inschenken van koffie.
• Van 10 tot 12 draai je mee in een activiteit. Dit zou kunnen zijn: fitness, zwemmen, beweeggroep of ontspanning
• Van 12 tot 13.30 help je mensen bij de lunch. Dit kan zijn het helpen inschenken van drinken, het aangeven van broodtrommels maar ook is het nodig om sommige mensen met een lepel of een vork te helpen het eten in de mond te krijgen. Mensen kunnen soms kwijlen of veel hoesten maar dit hoort ook bij jou taken. Hoe dit te doen wordt natuurlijk allemaal uitgelegd en voor gedaan.
• Het kan zijn dat je wordt ingedeeld op pantry werkzaamheden zoals koffie zetten en rond brengen en afwassen.
• In de middag zijn de teamplayers uit het rooster om zo de geplande evenementen te organiseren.

Het is niet de bedoeling dat Teamplayerstagiares mensen naar het toilet brengen. Dit wordt niet van je verwacht.