Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
Bedrijfsnaam: Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
Contactpersoon: Dylan Berkemeier

Omschrijving van het project


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Als Teamplayer student ga jij volledig meedraaien bij het Jeugdfonds met als doel meer kinderen in armoede een kans geven op sport en cultuur. Jouw werkzaamheden zijn heel divers en jij krijgt veel vrijheid. Zo kan jij bijvoorbeeld de social media kanalen beheren zoals instagram en Facebook, sport activiteiten organiseren in wijken waar veel kinderen zijn in armoede of geld inzamelen. Heb jij zelf een ander leuk, creatief en innovatief idee? Dan staan wij daar ook zeker voor open!

Voorbeeld activiteiten zijn:

- Social media beheren
- Activiteiten organiseren
- Geld inzamelen
- Onderzoeksplan rondom het Jeugdfonds binnen een gemeente
- Communicatie/ promotieplan
- Sponsorplan
- Marketingplan

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


• Het bereiken van kinderen en jongeren uit de doelgroep
• Het toetsen en de administratieve verwerking van aanvragen
• Het werven van intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders.
• Het ondersteunen van intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders.
• De informatieve ondersteuning intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders.
• Opstellen van een stakeholderslijst
• Social media behouden

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Een plan waarmee er binnen een bepaalde gemeente meer kinderen uit de doelgroep worden bereikt. Dit kan d.m.v. van verschillende eindresultaten. Denk hierbij aan:

• Onderzoeksplan rondom het Jeugdfonds binnen een gemeente
• Communicatie/ promotieplan
• Sponsorplan
• Marketingplan

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


1. Aantal aanvragen binnen een gemeente verhogen met 10% d.m.v. bekendheid creëren van het fonds.
2. Intermediairs werven waardoor de aantal intermediairs toenemen.
3. Social mediawerkzaamheden oppakken waardoor aantal volgers toenemen
4. Stakeholderlijst van een gemeente opstellen
5. Stakeholderlijst opstellen van vermogensfondsen
6. Stakeholderlijst opstellen van basisscholen
7. Inkomsten verhogen binnen een gemeenten d.m.v. sponsorplan

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Meelopen in de procedure van het aanvragen voor het Jeugdfonds
In de eerste weken van de stage heeft het stage duo nog geen kennis van de procedure voor het beoordelen van aanvragen die het Jeugdsportfonds binnen krijgt. De lijst met handelingen die het stage duo moeten volgen zijn uitgeprint en zij kunnen de handelingen stap voor stap volgen.

Aanvragen beoordelen
Dit betekent dat zij aanvragen binnen krijgen van een intermediair, dit is iemand die een kind dat niet kan sporten begeleidt, die vragen om een bepaald bedrag te krijgen. Dit wordt verwerkt in een systeem waar alle aanvragen worden bijgehouden.

Ondersteunen van partners
Het ondersteunen van alle partners zoals intermediairs, sportverenigingen en cultuuraanbieders. Actief contact onderhouden met partners waardoor er oplossingen worden gevonden waarmee het fonds meer kinderen kan bereiken.

Social mediawerkzaamheden
De socials bijhouden van het fonds. Met hierbij interactie opzoeken met de doelgroep en de partners

Aantal aanvragen binnen een gemeente verhogen met 10%
Onderzoeken hoe het fonds binnen een gemeente meer kinderen uit de doelgroep kan bereiken. Het team moet door een onderzoekende houding achterhalen hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.
Dit kan gerealiseerd worden door verschillende plannen. Het team moet door een onderzoekende houding achterhalen welk het effectiefst is.