Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Bureau coach
Bedrijfsnaam: Vitaliteitsburo SAM
Contactpersoon: Randy Rijke

Omschrijving van het project


Meer sportplezier voor iedereen! Dat is onze uitdaging en we starten met het begeleiden van trainers. In oktober 2017 is SAM in samenwerking met NOC*NSF, gemeente Den Haag en de Haagse Hogeschool gestart met een maatschappelijk traject "bureau coach". Het team van bureau coach is continu in actie om van trainingsbegeleiding de normaalste zaak te maken. Dit doen we onder meer door het verzorgen van proefperiodes trainersbegeleiding bij sportverenigingen (het team krijgt vooraf een aantal cursussen van NOC*NSF aangeboden voor kennis en ervaring), het organiseren van webinars/bijeenkomsten, de keuzemodule trainersbegeleiding voor HALO studenten en natuurlijk door het het merk bureau coach en trainersbegeleiding via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen. Daarnaast is het team regelmatig in contact met samenwerkingspartners zoals NOC*NSF, Academie voor Sportkader, Werkgevers Sportclubs Den Haag (WSDH), gemeente Den Haag en verschillende sportbonden. Samen gaan we namelijk de uitdaging aan om de droom van bureau coach waar te maken: “270 verenigingen in Den Haag voorzien van één of meerdere trainersbegeleiders! Mochten je nog vragen hebben betreffende deze stage, kan je ons bereiken op de volgende contact gegevens; E-mail: bureaucoach@outlook.com en/of 06-12852089

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Keuzemodule trainersbegeleiding actualiseren en uitbreiden, naamsbekendheid vergroten door onder meer te communiceren (bloggen, vloggen, nieuwsbrief, magazine, update website, etc.), vergroten van het netwerk, behoefte onderzoek sportverenigingen, contact met het netwerk en de samenwerkende partners, proefperiodes organiseren, effectmetingen, volgen van cursussen (NOCNSF), etc.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


4. Anders, beschijf onderstaand bij werkzaamheden opdracht

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


1. Alle Haagse sportverenigingen zijn op de hoogte van de mogelijkheden van trainersbegeleiding.
2. Minimaal 10 sportverenigingen hebben deelgenomen aan een proefperiode.
3. Minimaal 5 verenigingen ondersteund bij het invoeren van trainersbegeleiding.
4. Database van Haagse sportverenigingen inclusief contactpersonen.
5. Communicatieplan en strategie.
6. Effectmeting en adviesrapport.
7. Magazine Trainersbegeleiding.
8. Overdrachtsdocument voor de nieuwe teamplayers.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Cursussen NOC*NSF afgerond.
Bijeenkomst georganiseerd.
Intervisie georganiseerd voor Clubkadercoaches WSDH.
Naamsbekendheid vergroot bureau coach.
Communicatiemiddelen ontwikkeld (drukwerk, etc.)
Proefperiodes (3 maanden).
Behoefte onderzoek.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Ontwikkelen, onderzoeken, organiseren, coördineren, uitvoeren, samenwerken, acquisitie, evalueren, metingen, etc.
De teamplayers krijgen de vrijheid om zelf de regie te pakken.