Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Iedereen doet mee & telt mee bij Incluzio Leiden 2021/2022
Bedrijfsnaam: Incluzio Leiden
Contactpersoon: Soeredj Angoelal

Omschrijving van het project


Incluzio Leiden is een onderdeel van Incluzio, wat weer een van de partners is van de Facilicom Group. Facilicom Group werkt vanuit vier divisies – Incluzio, Gom, Trigion en Facilicom Solutions – aan facilitaire dienstverlenging en zorg en welzijn waarbij customer exellence centraal staat. De missie van Facilicom Group luidt als volgt: “Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie van Facilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde en inspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst. (Facilicom Group, 2021)”
Aangezien Facilicom Group een heel diverse en grote organisatie is met Incluzio als onderdeel wordt er nu verder ingezoomd op Incluzio, omdat dit dichter bij de opdracht ligt dan de Facilicom Group.
De missie van Incluzio luidt als volgt: “Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel. (Incluzio, 2021)” Incluzio heeft een andere aanpak dan hoe de traditionele zorg is ingericht. Daar waar de traditionele zorg is versnipperd en verkokerd zet Incluzio haar klanten op één. Customer exellence komt dus overeen met de weg die Incluzio inslaat. Incluzio staat midden in de buurt en biedt dienstverlening in leven, wonen en werken. Zij staan midden in de wijk doordat ze werken van de ‘kern’ van de buurt. In de wijk houdt dit in dat Incluzio vaak in een buurthuis zit. Incluzio Leiden is een onderdeel van Incluzio dat in het hele land actief is en Incluzio Leiden heeft vier principes (Incluzio Leiden, 2021):
• Samen maken we van iedere buurt een betere buurt.
• We geloven in autonomie; we geven onze professionals en klanten ruimte, eigenaarschap en vertrouwen.
• We zijn toegankelijk voor bewoners en partners; lokaal en dichtbij
• We werken radicaal integraal, zijn resultaat gericht en willen samen excelleren.

Incluzio heeft Sportief Besteed Groep de opdracht gegeven om het beweegaanbod te vergroten en verbeteren in de gemeente Leiden. De werkmaatschappij waarmee Sportief Besteed Groep in Leiden haar werk uitvoert is Rijnland Beweegt.

Rijnland Beweegt.
Rijnland Beweegt is een onderdeel van de Sportief Besteed Groep (SBG). De SBG is een overkoepelende organisatie. Naast Rijnland Beweegt vallen er nog een aantal verschillende soorten regionale organisaties onder. Voorbeelden hiervan zijn Haaglanden Beweegt, Alphen Beweegt en Lansingerland Beweegt. Daarnaast is de Sportief Besteed Groep ook op andere fronten actief. Denk hierbij aan Sportpartijtje, Sport Heroes en Sportief Onderwijs (Sportief Besteed Groep, 2021).
Zoals hierboven vernoemd is Rijnland Beweegt dus een onderdeel van de Sportief Besteed Groep. De missie van Rijnland Beweegt luidt als volgt: “Het realiseren van dé actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet (Rijnland Beweegt, 2021).”
De visie is als volgt: “Door de kracht van beweging verbinden wij mensen, diensten en organisaties met elkaar. We delen kennis én staan met beide benen in het werkveld (Rijnland Beweegt, 2021).”

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De studenten kunnen vanaf dag 1 de wensen en behoeftes achterhalen bij de bewoners d.m.v. enquêtes en interviews. Op basis van deze informatie kunnen de studeten onder andere sport in zetten als middel om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Als eindproduct zien wij diverse wijkanalyses waarbij de studenten per wijk zowel de wensen en behoefte ophalen als deze analyseren en omzetten in een plan van aanpak. Op basis van deze kennis kunnen er activiteiten worden opgezet om de gevonden hulpvragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om naar aanleiding van de wensen en behoeften activiteiten zoals een buurtbijeenkomst of andere activiteiten te organiseren.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Wijkanalyse / Buurtscan
- Wensen en behoefte analyse
- Omzetten analyse naar plan van aanpak
- Activiteitenkalender

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Openstelling van het buurthuis
- Opstellen van verschillende tussenproducten
- Kennismaken met het integrale wijkteam
- Kennismaken met de werkzaamheden van een buurtsportcoach/clubkadercoach
- Analyseren van de behoeftes en wensen
- Inspelen op de behoeftes en wensen van bewoners
- Kennismaken met de verschillende functies binnen het integrale team
- Werkplek; er is ruimte om hun kerntaken/stageopdrachten bij ons uit te werken.