Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Moef 2021/2022
Bedrijfsnaam: Ipse de Bruggen
Contactpersoon: Robbie Notenboom

Omschrijving van het project


Goed in je vel zitten is ook voor mensen met een verstandelijke beperking enorm belangrijk. Zij ervaren al belemmeringen in hun leven door de beperking die zij hebben. Daarnaast is het voor deze cliënten lastig om zelf een inschatting te maken dat iets goed voor je is. Weinig beweging en daardoor ontstane problematiek als overgewicht komt dan ook relatief meer voor bij cliënten met een verstandelijke beperking.
Het is dus belangrijk dat gezondheid en in het bijzonder goed bewegen vooral ook in een leuke, aantrekkelijke en uitdagende vorm wordt aangeboden. Moef is ontwikkeld om cliënten meet te laten bewegen en om bewegen voor de cliënten leuk en plezierig te maken.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Kennismaken met de doelgroep en activiteiten verzorgen voor de doelgroep. Organiseren van evenementen en onderzoek doen naar de vraag vanuit de dagbesteding omtrent Moef activiteiten.

Lesgeven op de dagbestedingen

Verder uitbouwen van het wandelproject van het vorige teamplayers team.

Het bezoeken van locaties, waar Moef al vorig schooljaar van start is gegaan voor nazorg.

Bedenken van Evenementen en deze plannen

Digitaliseren van Moef, youtube kanaal, filmpjes opnemen, promoten

Cliënten informeren/ deel te nemen aan g verenigingen in de gemeente

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


6 evenementen
10 nieuwe wandelroutes
Moef te zien op digitaal platform
preventief programma ontwikkelen omtrent voeding en bewegen

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Activiteiten plannen en uitvoeren
Wandelroutes

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Lesgeven op dagbestedingen aan mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Moef digitaliseren
Onderzoek doen naar Moef in de praktijk
Evenementen organiseren 6x voor ongeveer 100 mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Cliënten begeleiden naar g verenigingen in de gemeente