Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Vakantieprogramma's Team4Talent 2021/2022
Bedrijfsnaam: Team4Talent
Contactpersoon: Wouter Hoogeveen

Omschrijving van het project


We bieden jeugdige inwoners in de kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw de mogelijkheid om op te groeien in een veilige, leuke en leerzame leefomgeving, waar talenten ontwikkeld worden en waar het goed en gezellig leven is. Met Team4Talent sport en cultuur leveren we hieraan een belangrijke bijdrage, waarbij resultaatgerichtheid centraal staat. We zijn een verbinder en samenwerkingspartner voor de scholen, verenigingen, buitenschoolse opvang, buurtbewoners en andere organisaties die actief zijn binnen de gemeente. Daar vanuit ontplooien we gezamenlijke initiatieven.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Ondersteuning en uitvoering van tussenschoolse- en naschoolse sportactiviteiten. Brainstormen over te organiseren evenementen.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Het bedenken, organiseren en uitvoeren van meerdere sportevenementen tijdens de schoolvakanties (kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie) in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Daarnaast voorbereidend werk voor activiteiten tijdens de zomervakantie. In iedere vakantie zullen er minstens drie activiteiten plaatsvinden.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Er wordt gewerkt van vakantie tot vakantie, met in iedere cyclus de oplevering van projectplannen, draaiboeken en evaluatierapporten.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Naast de organisatie van meerdere sportevenementen ga je bij Team4Talent mee in de planning. Dit betekent dat je ook tijdens tussenschoolse- en naschoolse sportactiviteiten actief bent.