Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Beweegloket Den Haag 2021/2022
Bedrijfsnaam: Gemeente Den Haag - Beweegloket
Contactpersoon: Maartje Maarleveld

Omschrijving van het project


Sport en bewegen is voor iedereen goed, voor mensen met een beperking in het bijzonder. Helaas blijft hun deelname op het gebied van sport en bewegen achter. Het Beweegloket Den Haag ondersteund mensen met een beperking in het vinden van een passende sport en beweegactiviteit. We kunnen jou hulp daar goed bij gebruiken. Je ontwikkelt samen met je mede teamplayers sport/beweegaanbod voor mensen met een beperking zodat zij kunnen kennismaken met verschillende sport/ beweegactiviteiten. Je gaat met ze sporten/ bewegen met als doel ze door te verwijzen naar passend sportaanbod in de stad of regio.
Daarnaast zorg je voor naamsbekendheid van het Beweegloket in de stad. Onderdeel hiervan is het verzorgen van clinics bij zorg, welzijn of opvangorganisaties. Ook houd je de Social media kanalen van het Beweegloket bij.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Afhankelijk van verloop Coronamaatregelen. In principe:
- begeleiding van mensen met een beperking naar een sportvereniging
- beweegprogramma: elke donderdag sport/ beweegactiviteit aanbieden aan mensen met een beperking
- naamsbekendheid Beweegloket vergroten
- analyse onderzoeksresultaten (sport/beweeggedrag mensen met een beperking)

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3: Naamsbekendheid Beweegloket vergroten
2: Beweegprogramma starten

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Goed ontwikkeld beweegprogramma voor mensen met een beperking die aansluit bij hun behoeften.
3 sport/ beweegclinics voor externe (zorg)partijen

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van aanpak naamsbekendheid - met daarin minimaal 3 clinics bij (zorg)partijen
Evaluatie naamsbekendheid
Evaluatie beweegprogramma opzet teamplayers 2020/2021
Plan van aanpak beweegprogramma 2021/2022
Evaluatie beweegprogramma 2021/2022

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Organiseren, contacten leggen en onderhouden, brainstormen, plannen, sporten en bewegen met mensen met een beperking, kennis opdoen over de doelgroep, begeleiden van mensen met een beperking naar sportvereniging,