Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Multisport Leidschendam-Voorburg 2021/2022
Bedrijfsnaam: Sport en Welzijn
Contactpersoon: Martijn de Zoete

Omschrijving van het project


Multisport zorgt voor meerwaarde voor iedereen: het kind, de school, de sportvereniging en de buurt. Onderstaand een kleine greep uit de voordelen voor de verschillende partners:
 Door multisport ontwikkelt de jeugd zich breder (persoonlijke vaardigheden sociaal maatschappelijke vaardigheden;
 Brede kennismaking met sport waardoor ook op latere leeftijd sport en bewegen vanzelfsprekend en makkelijker zijn;
 Een zinvolle invulling van tijd na school met elkaar en onder professionele begeleiding;
 De kans van een sportorganisatie om zich te profileren en dus potentiele leden te werven en te binden;
 Door professionele ondersteuning nieuwe lidmaatschapsvormen en activiteiten toevoegen aan het bestaande lidmaatschap en aanbod;
 Als onderwijsinstelling een gedeeld aanvullend programma in aansluiting op de school;
 Extra alternatief voor het aanbieden van extra bewegen in en rond school.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Lesgeven in verschillende wijken
- Organiseren van lessen
- Het voeren van vergaderingen
- Het werven van leden/deelnemers
- Het organiseren van evenementen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


op basis van locaties: Minimaal 4 goedlopende locaties binnen de gemeente.
op basis van deelnemers: Waar op elke locatie minimaal 12 vaste/betalende deelnemers zijn.
op basis van samenwerkingspartners: Dat er 10 verschillende sportverenigingen zijn aangesloten bij het concept.
Op basis van evenementen: 2 keer een sport-in georganiseerd zijn waar minimaal 150 kinderen aanwezig zijn per sport-in

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


het documenteren van lessenreeksen die betrekking hebben tot de samenwerkende sportverenigingen.
op basis van deelnemers: Waar op elke locatie minimaal 8 vaste/betalende deelnemers zijn.
op basis van samenwerkingspartners: Dat er 10 verschillende sportverenigingen zijn aangesloten bij het concept.
Op basis van evenementen: 1 sport-in georganiseerd zijn waar minimaal 150 kinderen aanwezig zijn per sport-in

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Multisport zorgt voor meerwaarde voor iedereen: het kind, de school, de sportvereniging en de buurt. Onderstaand een kleine greep uit de voordelen voor de verschillende partners:
 Door multisport ontwikkelt de jeugd zich breder (persoonlijke vaardigheden sociaal maatschappelijke vaardigheden;
 Brede kennismaking met sport waardoor ook op latere leeftijd sport en bewegen vanzelfsprekend en makkelijker zijn;
 Een zinvolle invulling van tijd na school met elkaar en onder professionele begeleiding;
 De kans van een sportorganisatie om zich te profileren en dus potentiele leden te werven en te binden;
 Door professionele ondersteuning nieuwe lidmaatschapsvormen en activiteiten toevoegen aan het bestaande lidmaatschap en aanbod;
 Als onderwijsinstelling een gedeeld aanvullend programma in aansluiting op de school;
 Extra alternatief voor het aanbieden van extra bewegen in en rond school.