Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Krajicek Foundation Eventteam - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Krajicek Foundation
Contactpersoon: Erwin Goedhart

Omschrijving van het project


De Krajicek Foundation organiseert meerdere keren per jaar lokale, regionale en landelijke (sport)events en fondsenwervende activiteiten. Ter ondersteuning van de eventmanager werken we daarom samen met sportstudenten. Gedurende het jaar ondersteun en organiseer je verschillende sportevents, waaronder de Streetwise Cup en de Koningsspelen. Daarnaast doe je onderzoek naar de tevredenheid van onze sportleiders.

De Krajicek Foundation wil kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleiden en motiveren om dichtbij huis – met elkaar – te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

Meer weten? Check onze socials of kijk op www.krajicek.nl.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


De Krajicek Foundation organiseert door het gehele jaar (sport) events.

Op 24 oktober staat de Krajicek Tournament Day op het programma. Dit is een toernooi dag (met +- 400 kids van onze Krajicek Playground uit heel Nederland) waar onze Krajicek Basketbal Tour zal worden gehouden. Naast dit toernooi zullen er meerdere side events zijn gericht op Urban Sports.

Daarnaast is in september de Krajicek Kick Off. Dit is de aftrap van het schooljaar 2021-2022 voor onze Krajicek Scholarshippers.

Met deze twee projecten kunnen de Teamplayers vanaf dag 1 al aan de slag en zullen zij direct in aanraking komen met onze doelgroep.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Doormiddel van verschillende (sport) evenementen stimuleren we het sporten op de Krajicek Playgrounds. De Krajicek Events dienen als doel om naar toe te sporten.

De evenementen in 2021- 2022 zijn:

Basketbal (Krajicek Tournament Day)
Kick Off 2021-2022
Krajicek Gala
Voetbal (Streetwise Cup)
Tennis (Krajicek Tennis Tour)
Krajicek Meiden Event
Start buitenspeelseizoen
Krajicek Life Skills Dag
Landelijke opening Koningsspelen

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Evenementen (rode lijn):
Uiteindelijk doel is dat de TeamPlayers zelfstandig de evenementen van A tot Z op een succesvolle manier kunnen organiseren en hierdoor meer betrokkenheid van de Krajicek Playgrounds bij de Krajicek Events kunnen bewerkstelligen.

Ontwikkelopdracht (groene lijn):
Het doen van onderzoek naar de tevredenheid van sportleiders rondom de Krajicek Foundation en de Krajicek Events.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Evenementen (rode lijn):
Het ondersteunen van de eventmanager bij het organiseren van alle Krajicek Events. Doormiddel van verschillende evenementen stimuleren we het sporten op de Krajicek Playgrounds. De Krajicek Events dienen als doel om naar toe te sporten. Uiteindelijk doel is dat de TeamPlayers zelfstandig de evenementen van A tot Z op een succesvolle manier kunnen organiseren en hierdoor meer betrokkenheid van de Krajicek Playgrounds bij de Krajicek Events kunnen bewerkstelligen.

Aan het begin van het schooljaar zullen de werkzaamheden meer bestaan uit het ondersteunen van de eventmanager. Zodoende krijgen de TeamPlayers inzicht van wat er allemaal komt kijken bij een organiseren van een evenement. Naarmate het jaar vordert krijgen de TeamPlayers meer verantwoordelijkheden en zijn zij uiteindelijk zelf eindverantwoordelijk voor de volledige organisatie van de evenementen in de maanden mei & juni.

Ontwikkel opdracht (groene lijn):
Het doen van onderzoek naar de tevredenheid van sportleiders rondom de Krajicek Foundation en de Krajicek Events.