Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Buurtsport Maassluis - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Welzijn e25
Contactpersoon: Marc Dijkhuizen

Omschrijving van het project


Welzijn E25 is een professionele welzijnsinstelling die mensen kansen biedt en ondersteunt om naar vermogen te participeren in de lokale samenleving. Dat doen we door de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van inwoners te versterken. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van de betrokkenheid van mensen op elkaar en hun omgeving.

Doelstelling
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de diversen doelgroepen wordt er intensief samengewerkt met gemeenten, ketenpartners, andere zorg organisaties, vrijwilligersorganisaties en andere lokale initiatieven. Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht wordt er bepaald welk team het beste kan voorzien in deze behoeften. Waar mogelijk en wenselijk wordt er onderling samen gewerkt door de verschillende teams. Vervolgens wordt het aanbod bepaald en gekeken met welke ketenpartners of lokale initiatieven dit georganiseerd kan worden.

Binnen Welzijn E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:
* Jongerenwerk
* Buurtsport
* Coach25
* Theaterschool “Koperen Kees”
* Muziekschool “Muziekmeesters Westland”

Buurtsport Maassluis
Het Buurtsportteam is onderdeel van Welzijn E25 die zich richt op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor kinderen van 4 t/m 18 jaar in Maassluis. Buurtsport vindt dat iedereen toegang moet hebben tot activiteiten die een gezonde levensstijl mogelijk maken en/of stimuleren. Door op jonge leeftijd al plezier te beleven aan het sporten en een gezonde levensstijl te ontwikkelen zal de kans groter zijn dat deze doelgroep een leven lang zal sporten/bewegen.

Dit wordt gestimuleerd door het organiseren van vaste activiteiten op en rond de scholen, het organiseren van evenementen en het organiseren van activiteiten in samenwerking met de lokale verenigingen en andere sportaanbieders.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


1.Evenementenorganisatie: Sportexperience, Cruyff court toernooi 6v6, Gezondheidsdag, schoolsporttoernooien, Koningsspelen.  

2. Sportstimulering: Sportles in de wijk, sportclinics, sportlessen na schooltijd en pauzesport. 

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Realisatie van verschillende evenementen zoals; Cruyff court 6v6 toernooi, Sportexperience en de Gezondheidsdag.

Het eindresultaat bestaat uit een onderzoeksrapport waarin minimaal het volgende is beschreven;
- Effectmeting van de gezondheid van minimaal 1 deelnemer n.a.v. buurtsport activiteiten;
- De effectmeting van minimaal 1 activiteit / evenement wat betreft doorverwijzing naar sportverenigingen;

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


De tussenproducten zijn:
-Onderzoeksvoorstel afronden; 
-In kaart brengen werkzaamheden / visie / missie Welzijn e25 breed;
-Uitvoeren van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek; 
-Resultaten verwerken;
-Conclusie en discussie; 
-Aanbevelingen.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


* Sport en spel aanbieden op schoolpleinen en in de wijk 
* Geven van pauzesport 
* Organiseren en coördineren sportdagen / evenementen 
* Wekelijks vergaderen 
* Sponsors benaderen 
* Onderzoeksrapport opstellen