Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

BST Bouwlust Teamplayers - 2021/2022
Bedrijfsnaam: BST Bouwlust schoolsport team
Contactpersoon: Dion van Splunteren

Omschrijving van het project


We komen wekelijks bij elkaar en zorgen dat we op de hoogte zijn van alle plannen van die periode.
Deze plannen worden uitgewerkt in een planning en deze is heilig.
Je verzorgt lessen na schooltijd. Dit is een sport of bewegingsactiviteit. Hierbij geef je de sport of je assisteert bij de les.
Je maakt een sportdag voor de kinderen van de groepen 5/6/7/8 van zes scholen in de wijk Bouwlust (Den Haag)

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- geven van verschillende sportclinics
- uitvoeren van de mq-test
- planningen maken
- contact leggen met scholen
- clinic beachsport geven op de sportcampus

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


een doorgaande lijn in het naschoolse sport aanbod
een sportwensenonderzoek maken voor alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8
een gevalideerde vragenlijst maken voor het onderwijs.
een sportdag organiseren voor de kinderen van de groepen 5/6/7/8

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


heldere jaarplanning
vragenlijsten
overzicht 1ste ronde mq-test

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


lesgeven
coördineren van sport
sportdagen maken