Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Buurtsportcoach Laak Teamplayers - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Buurtsportcoach Laak / Florence
Contactpersoon: Jay van Veelen

Omschrijving van het project


De buurtsportcoach en de leden van de stuurgroep Buurtsportcoach Laak (Florence, stichting MOOI, HADOKS, HVV Laakkwartier en Sportsupport) zijn sterk verbonden met het Buurthuis van de Toekomst dat tevens de thuisbasis is van voetbalvereniging HVV Laakkwartier. Daarnaast is er ook een sterke relatie met andere wijkvoorzieningen in Laak, met name op het Cromvlietplein en bij wijkcentrum De Wissel. In Laak ontwikkelen zich actieve netwerken vanuit zorg en welzijn, zoals Vitaal en Zorgzaam Laak (VZL), waar actief mee wordt samengewerkt.

Onderdeel van project VZL is de werkgroep Bewegen en Zorg, deze bestaat uit huisartsenpraktijk Gezondheidspunt Laakkwartier, Florence thuiszorg, Lijn 1, HADOKS en de buurtsportcoach Laak. Hier worden projecten en programma’s ontwikkelt onder andere op het gebied van sport en bewegen, deze zijn voornamelijk gericht op volwassenen. Het doel is om de verbinding tussen de zorg en bewegen te versterken. M.a.w. professionals weten goed de weg te vinden naar de buurtsportcoach en omgekeerd, om mensen te kunnen verwijzen.

De Teamplayers dienen binnen de stageperiode het gewenste resultaat op te leveren voor het opstarten van nieuwe sportactiviteiten in Laak. Tevens wordt er veel waarde gehecht aan eigen initiatief van de studenten en buiten de geijkte kaders denken om tot bijzondere resultaten te komen. Het ultieme doel uiteindelijk is om zoveel mogelijk bewoners van stadsdeel Laak in beweging te krijgen.

Van de studenten wordt een flexibele opstelling verwacht ten aanzien van de invulling van hun stage uren, een gedeelte van de activiteiten zullen overdag plaatsvinden als dagbesteding van wijkbewoners, andere in de avond omdat deze ook gericht zullen zijn op werkende mensen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Activiteiten van Badmintonclub ’t Zandje organiseren en begeleiden;
- Fietsen de duofiets met mensen met een verstandelijke beperking;
- Promotie van de Buurtsportcoach Laak in het stadsdeel.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


Bij dit teamplayer project gaat het om sportstimulering en sportparticipatie door ondersteuning bij het opstarten en ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten in stadsdeel Laak. Hierbij dient rekening gehouden te worden bij de specifieke kenmerken van Laak, zoals de samenstelling van de wijk en de financiële middelen van de bewoners.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


In juni 2022 hebben de Teamplayers er mede voor gezorgd dat er meer sport aangeboden wordt in stadsdeel Laak en er meer sportparticipatie is onder de bewoners. Tevens hebben de Teamplayers bijgedragen aan het opzetten en verbeteren van de organisatiestructuur in Laak. Aan het einde van het schooljaar hebben de studenten ervoor gezorgd dat er een doorstroom van sportdeelname is van volwassenen naar de verschillende beweegactiviteiten. Daarbij zorgen de studenten ervoor dat er een structureel sportaanbod in Laak is.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Activiteiten van Badmintonclub ’t Zandje organiseren en begeleiden;
- Fietsen de duofiets met mensen met een verstandelijke beperking;
- Promotie van de Buurtsportcoach Laak in het stadsdeel;
- Aanvragen subsidies voor nieuwe sportactiviteiten in Laak;
- Mede-organiseren van sportactiviteiten tijdens het wijkfeest in Laakkwartier;
- Organiseren van de Avond4daagse in Laak;
- Opzetten van nieuw sportaanbod in Laak;
- Organiseren van een ouderen sportdag;
- Marktonderzoek doen naar de beweegbehoeften van:
* de bewoners in Laak
* Statushouders in Laak
* Ouders van spelers van voetbalvereniging HVV Laakkwartier

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Activiteiten van Badmintonclub ’t Zandje organiseren en begeleiden;
- Fietsen de duofiets met mensen met een verstandelijke beperking;
- Promotie van de Buurtsportcoach Laak in het stadsdeel;
- Aanvragen subsidies voor nieuwe sportactiviteiten in Laak;
- Mede-organiseren van sportactiviteiten tijdens het wijkfeest in Laakkwartier;
- Organiseren van de Avond4daagse in Laak
- Opzetten van nieuw sportaanbod in Laak
- Organiseren van een ouderen sportdag en culturele activiteiten
- Marktonderzoek doen naar de beweegbehoeften van:
* de bewoners in Laak
* Statushouders in Laak
* Ouders van spelers van voetbalvereniging HVV Laakkwartier