Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Mooi Welzijn, Escamp II - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Mooi Welzijn
Contactpersoon: Robert van der Linden

Omschrijving van het project


Dit Teamplayersproject is gevestigd in de Haagse wijken Bouwlust, Vrederust en het Wateringse Veld. Binnen deze wijken is er sprake van een hoog percentage overgewicht, een lage sportdeelname en veel mensen hebben binnen deze wijken een ongezonde levensstijl. Tijdens dit Teamplayersproject ga je op een creatieve manier deze problemen tegen!

Korte omschrijving van het doel van de opdracht
In deze Teamplayers stage zal er een kwalitatief en structureel sport- en voedingaanbod worden aangeboden. Wat we in het afgelopen Teamplayers jaar hebben gedaan is onder andere:
- Gezondheidsmarkt georganiseerd voor volwassenen en senioren
- Gezonde lunch voor ouderen georganiseerd
- Loopgroepjes organiseren en uitvoeren voor kinderen van de groepen 7 en 8.
- Wekenlijks bijhouden van social media.
- Het uitgeven van een tweewekenlijkse nieuwsbrief over gezonde leefstijl
- Het wekenlijks maken van beweegchallenges
- Onderzoeksopdracht (actuele problematieken)

Voor aankomend jaar:
- Bijhouden van een nieuwsbrief Gezondheid en Energie
- Bijhouden van de instagram pagina
- Het wekelijks uitbrengen van beweegchallenges.
- Geven van loopgroepjes op de basisscholen in de wijk ter voorbereiding van het Wateringse Veldloopfestijn
- Gezondheidsmarkt organiseren
- Organiseren van gezonde kookgroepjes
- Organiseren van vernieuwende activiteiten in het kader van gezonde leefstijl en vitaliteit voor oud en jong
- Geven van voorlichtingen over gezonde leefstijl en Vitaliteit

Eindactiviteit
De eindactiviteit van deze teamplayersgroep zal de organisatie zijn van een groot evenement voor alle wijkbewoners van Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld waarbij op verschillende manieren aandacht zal worden besteedt aan gezonde leefstijl en Vitaliteit. Je zult organisatorische taken op je nemen, zoals protocollen opstellen, vrijwilligers werven en een draaiboek maken. Er komen natuurlijk nog meer taken bij.

Je komt als je deze Teamplayers stage kiest in een ontspannen, gezellige omgeving terecht. Bij Mooi Welzijn vinden we het belangrijk dat er als team goed gefunctioneerd wordt op een prettige manier. Je bent vrij in de invulling van de opdrachten!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Vanaf dag 1 zullen de studenten zich moeten presenteren binnen Mooi Welzijn. Op deze manier maken zij kennis met de welzijnsorganisatie en maken zij kennis met andere studenten die daar stage lopen. Zij zullen kennis moeten maken met het stadsdeel Escamp II, aangezien een integrale aanpak bij dit project van groot belang is. Wegwijs maken in de wijk, op gesprek gaan met diverse partijen/organisaties. Door kennis te maken met andere sportaanbieders in het stadsdeel zal het teamplayersproject een netwerk gaan opbouwen, zodat zij een positie krijgen binnen de wijk.

Deze kennismaking zal vanaf dag 1 worden gecombineerd met kleine uitvoerende opdrachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit in het kader van de dag van de mantelzorger begin november en een gezonde lunch voor ouderen.

Later in het traject zullen deze kleine activiteiten worden afgewisseld met grotere opdrachten zoals het opzetten van en gezondheidsmarkt in Wateringse Veld en het organiseren van wekelijkse loopgroepjes als voorbereiding op het Wateringse Veldloopfestijn.

De afsluitende opdracht voor de teamplayers in deze lijn, zal de organisatie van Project X(tra) zijn. Een lifestyle wijkevenement in de wijken Bouwlust en Vrederust in Den Haag, dat zal plaats vinden juni 2022, waarbij het de taak zal zijn voor de teamplayersgroep om voor de wijkbewoners een zo breed mogelijk beeld te geven wat er aan mogelijkheden zijn om de leefstijl aan te pakken.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


in de afgelopen jaren is er bij het welzijnswerk is er een bewustzijn ontstaan dat gezonde leefstijl en vitaliteit uit veel verschillende onderdelen bestaat. Het gaat hierbij om voldoende bewegen, gezonde voeding, het controleren van eventuele ongezonde verslavingen en mentaal lekker in je vel zitten. Gezonde leefstijl en vitaliteit worden hierdoor in een berdere conte. Een bredere context dan tot op heden werd gedaan. Om hier meer zichtbaarheid aan te geven is besloten om in juni volgend jaar een evenement te organiseren in Escamp II met als thema gezonde leefstijl en vitaliteit. Dit evenement wordt als eindopdracht georganiseerd door de Teamplayers seizoen 2019 – 2020 en zal het officiële startsein zijn van het nieuwe werken. Om bekendheid te geven aan dit evenement zal een campagne worden gelanceerd. Het ontwerpen van de campagne zal als onderzoeksopdracht aan de Teamplayerstudenten worden gegeven.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Een compleet uitvoerbaar campagnevoorstel om gezonde leefstijl en vitaliteit in de wijk te promoten.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


De eerste stap die de teamplayers zullen moeten zetten, is het doen van een marktonderzoek om te onderzoeken waar de interesse van wijkbewoners ligt.
Vervolgens zal aan de teamplayers gevraagd worden om research te doen naar formules van succesvolle campagnes op het gebied van gezondheid uit het verleden. Uit een aantal van deze campagnes wordt gevraagd om één format te kiezen dat door hen gebruikt zal worden. Tenslotte moeten ze in de laatste periode handen en voeten gaan geven aan de campagne voor Escamp II.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


De activiteiten die de teamplayers doen kunnen worden uitgesplitst in reguliere en eenmalige activiteiten. De reguliere activiteiten bestaan uit het tweewekelijks verspreiden van een nieuwsbrief over gezonde leefstijl, het maken van beweegchallenges, het bijhouden van social media. Daarnaast zijn er eenmalige activiteiten. Dit kunnen kleine activiteiten zijn, zoals een sportles of een voorlichting. Het is ook mogelijk dat er een reeks van kleine activiteiten wordt aangeboden, zoals de loopgroepjes op de basisscholen in Bouwlust en Wateringse Veld. Dit zijn lessenreeksen van tussen de 5 en 10 lessen. Tenslotte worden er een aantal grotere activiteiten georganiseerd, zoals een gezondheidsmarkt in Wateringse Veld en natuurlijk project X.