Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Bureau-Sport "Achter de schermen" - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Bureau-Sport
Contactpersoon: Tom Roovers

Omschrijving van het project


Het verder uitbouwen van de functies van Bureau-Sport. Het gaat enerzijds om de inhoud en anderzijds om het imago van Bureau-Sport. De Teamplayers zijn verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het "merk" Bureau-Sport. De doelstelling voor 21-22 is het uitbreiden van het aantal (3-5) opleidingen die de samenwerking met Bureau-Sport aan willen gaan. Daarnaast willen we in kaart brengen wat de waarde is van samenwerken in multifunctionele teams zoals Teamplayers. Van waarde voor de deelnemende studenten en van waarde voor de opdrachtgevers.
In het 2e helft van het schooljaar organiseren de Teamplayers van Bureau-Sport de Teamplayers informatie markt in april en het FestiFeest in juni. Zij zijn daar inhoudelijk en uitvoerend verantwoordelijk voor.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Bureau-Sport verricht achter de schermen veel zaken om het mogelijkl te maken dat studenten in de praktijk zich kunnen ontwikkelen. Je bent dus wekelijks bezig met het onderhouden van het netwerk, het indelen van studenten bij de vele evenementen, het uitbreiden van de stage adressen, het regelen van alle zaken rondom de Teamplayer stages, etc. Maar goed om te weten iedere Teamplayerdag begint met een koffie/thee/warme choco momentje!

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


Het mogelijk maken dat zoveel en zo vaak als mogelijk studenten in de praktijk kunnen werken en leren.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- uitbreiden van het aantal deelnemende opleidingen aan Teamplayer concept
- vlekkeloze en goed georganiseerde Teamplayer informatie markt
- FestiFeest als afsluiting van het teamplayer jaar. Actief, educatief, creatiefen met een deelname van 90% van de doelgroep.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- begin oktober sluiten jullie de orientatiefase af met een presentatie
- medio oktober wordt Plan van Aanpak aangeboden aan de opdrachtgever
- medio januari een tussentijdse beoordeling
- medio april Teamplayer informatie markt
- medio juni FestiFeest

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Het is Teamwork. Samenwerken, motiveren en corrigeren doen we wekelijks. We kijken en houden rekening met de individuele kwaliteiten. We zoeken graag de grens op. Fouten maken moet anders leren we niets.
Welke werkzaamheden hier het best bij passen is onderwerp van gesprek in september.